กำหนดาการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สวัสดีครับ ชาวอาชีวศึกษานครราชสีมา